Tìm kiếm tin tức
danh mục
bottom
Nghiên cứu khoa học
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh kính gửi 9 TTYT huyện/thị xã/thành phố và 152 TYT xã/phường/thị trấn.  
Nằm trong Kế hoạch Đào tạo chuyên viên bảo mật mạng SCNP cho cán bộ chuyên trách CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017. Ngày 01/6/2017, đồng chí Bùi...
Sáng ngày 21/2/2017, tại Văn phòng Sở Y tế Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế đã họp xét và thông qua đề cương sáng...
Kính gửi: Các đơn vị
Kết thúc năm 2009 tuần báo Time của Mỹ đã bình chọn và công bố danh sách Những cái nhất trong năm, trong đó có 10 phát minh y học tiêu biểu dưới đây.
Căn cứ đề nghị của Hội đồng khoa học tư vấn xác định các vấn đề nghiên cứu triển khai cấp Bộ năm 2010 đã được Bộ Y tế phê duyệt, Bộ Y tế thông báo danh mục đề tài và việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân...
Xem tin theo ngày  
Trưng dầu dân ý
Bạn đánh giá website của đơn vị chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 429.323
Truy cập hiện tại 6