Tìm kiếm tin tức
danh mục
bottom
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2018
Ngày cập nhật 04/06/2018

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-ATTP ngày 13/3/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018;

 

Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra an toàn thực phẩm trong Tháng hành động với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm” đồng thời thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm liên ngành do Ông Nguyễn Ngọc Diễn, Chi cục trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất mè xửng

Trong thời từ ngày 15/4/2018 đến 15/5/2018 Đoàn đã tập trung thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ  ăn uống và các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh. Tổng số đoàn kiểm tra của ngành Y tế là 162 đoàn, trong đó tỉnh 01 đoàn, huyện 09 đoàn,  xã/phường152 đoàn. Tổng số cơ sở được kiểm tra cả 3 tuyến là 1.609 cơ sở, số cơ sở đtạ yêu cầu chiếm tỷ lệ 87,8%. Các vi phạm chủ yếu như: nhân viên không khám sức khỏe, không đảm bảo về điều kiện vệ sinh, môi trường nơi sản xuất; nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm hàng hóa hết hạn sử dụng.

                                                                                                                                                                                                                                             Dương Xuân Hồng - CCATVSTP Huế

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trưng dầu dân ý
Bạn đánh giá website của đơn vị chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 362.636
Truy cập hiện tại 68