Tìm kiếm tin tức
danh mục
bottom
LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ
Ngày cập nhật 21/01/2020

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ

Từ ngày 22/01/2020 đến 30/01/2020 (28 tháng Chạp Kỷ Hợi đến 06 tháng Giêng Canh Tý

(Công văn số 32/BCH-TM ngày 14 tháng 01 năm 2020 Của Ban Chỉ huy Quân sự TP. Huế)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ngày trực

Buổi trực

Trực tự vệ

Trực lãnh đạo

22/01/2020

28 Tết

(thứ Tư)

Ngày

Nguyễn Thị Thuỷ

Trần Thị Hồng Vân

Chi cục trưởng

Trương Thị Lan Hương

ĐT:0913458119

Đêm

Lê Văn Quảng

Hồ Đắc Thi

23/01/2020

29 Tết

(thứ Năm)

Ngày

Đỗ Thị Kim Phương

Võ Thị Bạch Nhạn

Phó Chi cục trưởng Dương Xuân Hồng

ĐT:0988846661

Đêm

Huỳnh Kim Hoàng

Lê Viết Thận

CCT

 Trương Thị Lan Hương

24/01/2020

30 Tết

(thứ Sáu)

Ngày

Võ Đông Nhật

Huỳnh Trường Ngọ

PCCT

Dương Xuân Hồng

Đêm

Ngô Ngọc Tuấn

Hồ Đắc Thi

25/01/2020

01 Tết

(thứ Bảy)

Ngày

Lê Văn Quảng

Nguyễn Thị Thuỷ

CCT

Trương Thị Lan Hương

 

Đêm

Lê Viết Thận

Huỳnh Kim Hoàng

26/01/2020

02 Tết

(Chủ Nhật)

Ngày

Đỗ Thị Kim Phương

Trần Thị Hồng Vân

CCT

Dương Xuân Hồng

Đêm

Võ Đông Nhật

Huỳnh Trường Ngọ

27/01/2020

03 Tết

(thứ Hai)

Ngày

 

Ngô Ngọc Tuấn

Võ Thị Bạch Nhạn

 

CCT

Trương Thị Lan Hương

28/01/2020

04 Tết

(thứ Ba)

Ngày

Nguyễn Thị Thuỷ

Trần Thị Hồng Vân

 

PCCT

Dương Xuân Hồng

Đêm

Lê Văn Quảng

Hồ Đắc Thi

29/01/2020

05 Tết

(thứ Tư)

Ngày

Huỳnh Trường Ngọ

Ngô Ngọc Tuấn

CCT

Trương Thị Lan Hương

 

Đêm

Lê Viết Thận

Huỳnh Kim Hoàng

30/01/2020

06 Tết

(thứ Năm)

Ngày

Võ Đông Nhật

Võ Thị Bạch Nhạn

PCCT

Dương Xuân Hồn

Nơi nhận:

- Ban Chỉ huy quân sự Sở Y tế;

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Trương Thị Lan Hương

 

 

Lịch giờ trực và đổi ca:

- Ban ngày từ 6 giờ đến 18 giờ

- Ban đêm từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau;   

- Sau khi trực xong phải ghi nhận tình hình trực

của ca mình  vào sổ trực, kí tên bàn giao sổ cho ca sau.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Lê Viết Thận - Chi cục ATVSSTP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trưng dầu dân ý
Bạn đánh giá website của đơn vị chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 362.622
Truy cập hiện tại 70