Tìm kiếm tin tức
danh mục
bottom
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 14/09/2016

Ngày 06 tháng 9 năm 2016, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 6668/BYT-ATTP về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Công văn nêu rõ, các điều kiện đầu tư kinh doanh về thực phẩm sẽ thực hiện theo Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Còn các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn được thực hiện theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hiện nay chưa có văn bản nào hủy bỏ các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Y tế đã ban hành về an toàn thực phẩm. 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Trường Ngọ - Phòng Đăng ký & Chứng nhận sản phẩm
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Trưng dầu dân ý
Bạn đánh giá website của đơn vị chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 362.641
Truy cập hiện tại 64