Tìm kiếm tin tức
danh mục
bottom
Xác nhận quảng cáo
Ngày 25 tháng 5 năm 2015, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BYT Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa,...
Ngày 26/02/2016, Chi cục Trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký cấp Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo số 02/2016/XNQC- YTTTH cho CÔNG...
Ngày 12/01/2016, Chi cục Trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký cấp Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo số 01/2016/XNQC- YTTTH cho CÔNG...
Xem tin theo ngày  
Trưng dầu dân ý
Bạn đánh giá website của đơn vị chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 429.288
Truy cập hiện tại 6