Tìm kiếm tin tức
danh mục
bottom
Sơ đồ tổ chức
Ngày cập nhật 21/05/2015

BAN GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Ngọc Diễn

    -Chi cục trưởng, BS.CKII
    - Điện thoại cơ quan: 0543835085
    Trần Thị Kim Phố
    - Phó Chi cục trưởng, BS.CKII
    - Điện thoại cơ quan: 0543835085

 

Xem tin theo ngày  
Trưng dầu dân ý
Bạn đánh giá website của đơn vị chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 429.307
Truy cập hiện tại 6