Tìm kiếm tin tức
danh mục
bottom
Triển khai thực hiện Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ
Ngày cập nhật 09/03/2020

Ngày 04 tháng 3 năm 2020, UBND tỉnh có Công văn số 1635 /UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ.

Xin xem file đính kèm!

Tập tin đính kèm:
Lê Viết Thận - Chi cục ATVSSTP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trưng dầu dân ý
Bạn đánh giá website của đơn vị chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 380.182
Truy cập hiện tại 15