Tìm kiếm tin tức
danh mục
bottom
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020
Ngày cập nhật 16/04/2020

Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 số 728 /KH-BCĐ ngày 26/3/2020.

 

I. CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG NĂM 2020

Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm

II. MỤC TIÊU

1. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

2. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.

3. Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP, quảng cáo thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI:

- Thời gian: Từ 15/4/2020 đến 15/5/2020.

- Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn tỉnh.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG

Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, “Tháng hành động” năm 2020 còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm về quảng cáo thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.

Gắn trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Với chủ đề chính của năm 2020 như đã nêu trên, các hoạt động chính được triển khai như sau:

1. Tổ chức triển khai “Tháng hành động”

Trong giai đoạn hiện nay, để tránh tập trung đông người nơi công cộng, cũng như tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19, nên các địa phương không tổ chức hội nghị, lễ phát động mà chuyển qua hình thức chỉ đạo bằng văn bản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cộng đồng và trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt trên loa phát thanh xã, phường. Do đó, các đơn vị cần xây dựng Kế hoạch Tháng hành động cụ thể và triển khai đến các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh doanh, sản xuất thực phẩm.

Thời gian: Từ ngày 15/4/2020 đến 20/4/2020.

2. Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm

2.1. Tại tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về an toàn thực phẩm trong Tháng hành động. Huy động các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và của địa phương tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm, biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Thông điệp: Bảo đảm an toàn thực phẩm là xây dựng, củng cố niềm tin, uy tín sản phẩm Việt Nam và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với quốc tế.

- Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức xã hội, các phương tiện truyền thông thích hợp để phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành về an toàn thực phẩm; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định và kiến thức khoa học về an toàn thực phẩm, tác hại của thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; giám sát, hướng dẫn các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; tuyên truyền vận động nhân dân trong việc tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng.

- Sở Y tế, Sở Công thương phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông thông báo công khai và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quảng cáo sai sự thật, quảng cáo có nội dung phản cảm các loại thực phẩm trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh quản lý chặt chẽ các nội dung quảng cáo trên truyền hình, truyền thanh theo đúng quy định của pháp luật, có giải pháp loại bỏ các quảng cáo không đúng sự thật, có nội dung phản cảm về thực phẩm trong các khung giờ, thông tin đến người dân kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm, trong đó công khai tên các cơ sở cung cấp thực phẩm không bảo đảm an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, vi phạm các quy định pháp luật về quảng cáo.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, trách nhiệm của cả cộng đồng, đặc biệt tập trung đẩy mạnh vai trò và trách nhiệm cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm theo quy định của pháp luật.

2.2. Tại địa phương

- Ban chỉ đạo VSATTP các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh và truyền thanh, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về an toàn thực phẩm.

- Huy động hệ thống loa truyền thanh xã/phường/thị trấn tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm đồng thời cảnh báo đến người tiêu dùng những tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

  - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương...

  - Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật.

2.3. Đối tượng ưu tiên truyền thông

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm;

- Chính quyền các cấp; các cơ quan chức năng;

- Người tiêu dùng.

2.4. Nội dung truyền thông

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bảo đảm an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tăng cường trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Hiểu đúng, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

  - Gửi tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động tại địa phương để đăng trên các website.

3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020

3.1. Tại tỉnh

Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do Sở Y tế chủ trì kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm thực phẩm. Trong giai đoạn hiện nay, phải tạo mọi điều kiện để hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chỉ tập trung kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở có dấu hiệu vi phạm, tăng cường công tác giám sát, hậu kiểm, cảnh báo nguy cơ, cần xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.

3.2. Tại địa phương

Căn cứ vào Kế hoạch triển khai Tháng hành động năm 2020 của tỉnh và các văn bản hướng dẫn, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra Tháng hành động tại địa phương và thực hiện từ tuyến huyện/thị xã/thành phố đến xã/phường/thị trấn.

 

Dương Xuân Hồng - Chi cục ATVSSTP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trưng dầu dân ý
Bạn đánh giá website của đơn vị chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 429.324
Truy cập hiện tại 2