Tìm kiếm tin tức
danh mục
bottom
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 31, năm 2020 | Sau »
Thứ ngày Lãnh đạo Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai 03/08
Chi cục trưởng
Trương Thị Lan Hương
08h00: GIAO BAN ĐẦU TUẦNToàn đơn vịphòng họp
10h00: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với BCĐ tỉnh.Sở Y tế
13h15: Thẩm định cơ sởTheo quyết địnhThành phố Huế
Thứ ba 04/08
Chi cục trưởng
Trương Thị Lan Hương
07h30: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với BCĐ tỉnh.Sở Y tế
Phó Chi cục trưởng
Dương Xuân Hồng
07h30: Thẩm định cơ sởTheo quyết địnhThành phố Huế và các huyện, thị xã
Thứ tư 05/08
Chi cục trưởng
Trương Thị Lan Hương
07h30: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với BCĐ tỉnh.Sở Y tế
Phó Chi cục trưởng
Dương Xuân Hồng
07h30: Thẩm định cơ sởTheo quyết địnhThành phố Huế và các huyện, thị xã
Thứ năm 06/08
Chi cục trưởng
Trương Thị Lan Hương
07h30: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với BCĐ tỉnh.Sở Y tế
Thứ sáu 07/08
Chi cục trưởng
Trương Thị Lan Hương
07h30: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với BCĐ tỉnh.Sở Y tế
Thứ bảy 08/08
Chi cục trưởng
Trương Thị Lan Hương
08h00: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với BCĐ tỉnh.Sở Y tế
Chủ nhật 09/08
Chi cục trưởng
Trương Thị Lan Hương
08h00: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với BCĐ tỉnh.Sở Y tế