Tìm kiếm tin tức
danh mục
bottom
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 19, năm 2021 | Sau »
Thứ ngày Lãnh đạo Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai 10/05
Chi cục trưởng
Trương Thị Lan Hương
08h00: Giao ban đơn vịChi cục VSATTP
Thứ ba 11/05
Chi cục trưởng
Trương Thị Lan Hương
Sáng: Thẩm định cấp giấy CN đủ điều kiện ATVSTP
Giám sát ATTP tại các khu cách ly
Thứ tư 12/05
Chi cục trưởng
Trương Thị Lan Hương
Giám sát ATTP tại các khu cách ly
Thứ năm 13/05
Chi cục trưởng
Trương Thị Lan Hương
Giám sát ATTP tại các khu cách ly
Thứ sáu 14/05
Chi cục trưởng
Trương Thị Lan Hương
Giám sát ATTP tại các khu cách ly
Thứ bảy 15/05
Chi cục trưởng
Trương Thị Lan Hương
Giám sát ATTP tại các khu cách ly
Chủ nhật 16/05
Chi cục trưởng
Trương Thị Lan Hương
Giám sát ATTP tại các khu cách ly